Hayvan Yetiştiriciliğinde Kendi Yemini Üretme Zorunluluğu

Büyükbaş hayvanlar yaşamlarını sürdürülebilmeleri, büyümeleri, besi artışı sağlamaları, süt ve yavru vermeleri için enerji, protein, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyarlar. Başarılı hayvancılık için düşük maliyetli, dengeli ve sağlıklı beslenme yapılması gerekir. Besleme rejiminde enerji yüksek, protein düşükse hayvan, verdiğimiz yüksek enerjiden yararlanamaz. İşletmenin maliyetine katlandığı enerjisinin bir kısmı boşa gitmiş olur. Aynı durum yüksek protein verildiğinde de geçerlidir. Hayvanın tükettiği yemde günlük ihtiyacını karşılamayacak miktarda ise, hayvan ne enerjiden ne de proteinden gereği kadar yararlanabilir.

 

Besi ya da süt hayvancılığında hayvanların yaşı, cinsi, ırk özellikleri, ekonomik bir beslenme rejimi ve süresi bütünlük arz eder. Ana gider kalemi hayvanın kendisi ve yem maliyetleridir. Diğer kalemler ise değişkenlik arz eden veterinerlik hizmetleri, ilaç, yem katkı maddeleri ile personel, elektrik, kira (varsa) v.b. sabit giderleridir.

Besi hayvancılığında yemden yararlanma 0-1 yaş döneminde en yüksek dönemdedir. Hangi ırk hayvan olursa olsun, bütün besi hayvanlarında, aynı rasyon uygulandığında, gençleri yaşlılarına göre daha çok besi artışı sağlar. İleri yaşlardaki hayvanlar etlenme yerine yağlanır. Besi hayvancılığında başarı, hedeflenen canlı ağırlığa en kısa sürede erişebilmek için doğru yemleme rejiminin uygulanmasından geçer.

 

Süt ineklerinde süt verim potansiyeli kalıtıma, gerçekleşen süt verimi ise uygulanan beslenme programına bağlıdır. Dengesiz ve yetersiz besleme ekonomik olmayan bir üretimle sonuçlanır. Yetersiz besleme uygulamasına hayvan ilk olarak daha az süt vererek tepki gösterir. Bu tepkinin boyutu yetersiz beslemenin süresine ve şiddetine bağlıdır. Yetersiz besleme aynı zamanda ileride düzeltilmesi çok zarar ve masraflı sonuçlara da yol açar. Örneğin döl tutmama, yavru kayıpları, aşılara gerekli tepkiyi vermeyerek bağışıklık sisteminin zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelmesi v.b.

İster besi ister süt hayvancılığı olsun hayvanın özelliklerine ve hedeflenen et ya da süt verimine göre doğru rasyon programı uygulandığında, işletme giderlerinin %65-75 gibi çok önemli bir kısmı yem maliyetlerinden oluşur. En başarılı ve karlı işletmeler hayvanları için yem üretebilenler üreticilerdir. 

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.