Hakkımızda

Tarımda modernizasyon adı altında başlayan, küçük tarımsal alanların birleştirilip, büyütülmesine ve dolayısıyla düşük gelirli  köylülerin köylerini terk edip, kente göç etmesine neden olan ve yaklaşık 40 yıldır süren bir süreçten geçmekteyiz. Küresel ekonominin ve endüstriyel tarımın yıkıcı etkisi ile yerel üreticiler rekabet gücünü kaybetmiş ve ülkemiz tarımda dışa bağımlı hale getirilmiştir. Doğal kaynakları kısıtlı ve yüksek teknoloji üretemeyen ülkemiz için tarım ve hayvancılık vazgeçilemez sektörlerdir. İthalat kolaycılığına kaçan yöneticiler bu durumun sürdürülebilir olmadığını anladığında, ülkemiz telafisi zor bir durumda olacaktır.

Misyonumuz,

Küçük aile işletmelerinin mahrum kaldığı teknolojik ve modernize edilmiş tarım ekipmanlarının ulaşılabilir ölçekte ve fiyatta satın alabilecekleri imkanlar sağlayıp, kendine yeten köylü, toplum ve ülke hedefine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz,

Topraksız tarım öncelikli olmak üzere, ülke genelinde satış ve servis ağımızla sektörünün öncü ve takip edilen bir kuruluşu olmaktır. Hayvancılık üzerine tüm tasarım ve geliştirme hakları tarafımıza ait olan, öncüllerine oranla satın alma ve işletim masrafları en düşük olan ürünümüzle tüm paydaşlarımızla beraber sektörde kar eden rekabetçi üreticiler olabilmektir.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.